Våra Värderingar

VÄRDERINGAR i Räddningsmission Malmö (RMM)

1/  Varje människa är unik och värdefull, ska respekteras och erbjudas den hjälp vi kan ge.

2/  Vi vill vara en utsträckt hand som erbjuder hjälp utan att döma eller diskriminera någon.

3/  Vi vill så långt som möjligt hjälpa och stå på de utsattas sida.

4/  Vi tror på evangeliets kraft att förvandla människors liv, att befria, hela och upprätta till nytt liv och nytt förtroende.

5/  V-V-G-T= Värme, Vänlighet, Generositet & Tålamod är ledord inom RMM.

6/  Gud är Hoppets Gud och vi vill ge människor hopp och inspiration om en bättre framtid.

7/  Vi talar väl om varandra och ser de goda sidorna hos varandra och hos varje besökare.

8/  All verksamhet som RMM bedriver är drogfri och alla medarbetare ska vara drogfria.

9/  Vi är ett team som kollektivt arbetar för ett gemensamt mål, RMM:s vision.

10/  Vi vill vara en del av lösningen för Malmöregionen och verka som en positiv aktör i samhället, utan att ta politiska ställningstaganden.