Support

Vi är tacksamma för varje gåva!
Vi behöver ekonomiskt understöd för omkostnader för ny utrusning, bussen, inköp av kaffe och förnödenheter, filtar, hyreskostnad för Upplandsgatan 8, hygienartiklar, mm.

Girera en gåva till RMMs bg 272-3856.

Det går också att ge en gåva via Swish till RMM.
RMMs Swish-nummer: 123459 516 1

Varmt tack för din gåva! Nu är du med och gör skillnad i Malmö.