Historia

Axplock från RMMs 10-åriga historia:
2007   Visionen delades och de första samlingarna hölls. RMM bildades och man tog kontakt med Malmö Stad och samarbete inleddes.
—-
2008   Riktlinjer för RMM utarbetades.
CD-skivan ”En Utsträckt Hand” släpptes.
—-
2009   Värmestuga bedrevs. Antalet volontärer växte.
RMM fick en egen styrelse.
—-
2010   En Räddningsbuss införskaffades och började användas flitigt.
En seminaredag med Carl-Erik Sahlberg från St Clara församling i Stockholm arrangerades.
RMM blev en LP-kontakt och en del av LP-verksamheten i Sverige.
—-
2011   RMM kom överraskande med i TV-programmet ”Den Hemlige Miljonären” och fick nationell uppmärksamhet samt belönades för sin verksamhet.
Bussmissionen och samarbetet med olika bagerier som skänker bröd utökades.
—-
2012   ”Öppen kyrka” och LP-kontakten utökade sin öppet-tid. Klädutdelning, brödförmedling och gatumission utökades.
—-
2013   Ny buss införskaffades och ersatte så småningom den gamla.
RMM lämnade Rolfsgatan där man huserat sedan 2007.
Kläder skänktes till Mariakyrkan då verksamheten blivit för omfattande. Fortsättningsvis hänvisades till Mariakyrkan ang klädförmedling.
—-
2014   Nya lokal invigdes, på Upplandsgatan 8. Den nya lokalen ligger mycket väl placerad nära Södervärn.
En våg av EU-migranter kom till Sverige och RMM hjälpte många i Malmö. Hjälp till tältläger förmedlades.
2015   RMM kom åter igen igång med gatumission efter visst uppehåll. RMM har genom åren stått på många ställen och använt bussen till uppsökande verksamhet. Men en punkt RMM använt flitigt har varit på Sofielundsvägen, nära ICA-Möllan.
—-
2016   RMM bjöd in till café i Helgeandskyrkan samt bedrev gatumission.
På Upplandsgatan bjöds in till värmestuga med soppa och bröd mm.
Som alla andra år hölls också i år en stor julfest som samlade många behövande. Mat från många restauranger hade skänkts till julfesten.
—-
2017-2019   RMM har framförallt haft värmestuga med soppa och gatumission i anslutning till lokalerna på Upplandsgatan. Den lilla parken utanför har använts flitigt under de varmare månaderna.
Detta år kom RMM också igång mer organiserat med att förmedla ”matkassar” med förnödenheter till behövande.
—-
2020  När pandemin svepte över världen fortsatte RMM att förmedla matkassar till behövande och att varje vecka möta människor utomhus med måltider och uppmuntran på olika sätt. Verksamheten kunde upprätthållas utan uppehåll tack vare det uthålliga teamet i RMM.
—-
2021  Efter 7 år på Upplandsgatan lämnar RMM under våren 2021 dessa lokaler och flyttar verksamheten till Malmö International Church lokaler på Fågelbacksgatan 9A. Flytten innebär en utveckling av verksamheten då det ger större lokaler så att fler kan samlas. P g a pandemin har RMM fortsatt att möta människor utomhus i parker.
—-
RMM är helt beroende av volontärer och vill säga ett stort stort tack till alla som någon tid hjälpt till i RMM! Genom åren har det varit många som hjälpt till i RMM, en kortare eller längre tid. Tack ALLA!
RMM vill också tacka restauranger, bagerier och andra sponsorer som stöttat verksamheten genom åren. STORT TACK!